Verksamhetskonsult
Våra verksamhetskonsulter hjälper dig i val av CRM-system och i utveckling av processer.
I början av ett förändringsarbete krävs en djupgående analys. Det gäller oavsett om du som kund vill implementera ett nytt CRM-system eller förändra i ett befintligt. Analysen görs för att kartlägga de krav CRM-systemet behöver uppfylla för att tillgodose era behov.

I analysarbetet går vi tillsammans igenom ert nuvarande arbetssätt och vad ni önskar uppnå eller förändra med CRM-systemet.

Verksamhetskonsultens uppgift är att ge strategiska råd och matcha det nya (eller befintliga) systemet till era behov för att förbättra era arbetsprocesser. Efter verksamhetskonsultens analys beskrivs resultatet i en förstudie som delas med alla inblandade. Det vill säga med dig som kund och övriga konsulter som kommer att arbeta med projektet.

Förstudien fungerar som en strategisk kompass och visar vart projektet ska, hur tidsplanen ser ut, vilka plattformar som är lämpliga och vilka kravspecifikationer som bör uppnås. Ur ett väl utfört analysarbete kommer goda resultat där alla inblandade är väl införstådda i hur processen kommer att se ut.
Möt några av våra konsulter
Jesper Sörman - CRM-konsult
Jesper är målfokuserad och van vid att leda projekt. Han är lyhörd och duktig på att omvandla kundens behov till mätbara lösningar och vinstdrivande arbetsprocesser. Han strävar alltid efter att hålla sin tekniska kompetens uppdaterad och trivs tillsammans med ett och fokuserat team.
Daria Eremina - Systemutvecklare
Daria är en analytisk systemutvecklare med stort intresse för programmering och förbättring av processer. Hon arbetar målfokuserat och strävar alltid efter att leverera hållbara lösningar med fokus på kundnytta.
Shahin Dehgani - Applikationskonsult
Shahin är lösningsorienterad och brinner för att implementera mätbara och vinstdrivande CRM. Han är bra på att prioritera och strävar alltid efter att skapa genomtänkta processer av högsta kvalitet.
Är du i behov av konsult?
Vi har konsulter för ditt CRM-projekt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!
Analys och rådgivning.
Implementering och integration av andra system.
Skräddarsydda layouter och funktionsområden.
Onboarding och workshops.
Förvaltning och support.