Hur vi hanterar personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Vid kostnadsfria nedladdningar och vid eventuell beställning samtycker jag till att mina personuppgifter, inklusive namn, e-postadress, telefonnummer för samtal och sms och eventuella andra digitala adresser får lagras och användas inom Pia Relations för digitala tjänster, marknadsföring, för att förhindra missbruk samt för statistik- och analysändamål.

Uppgifter som jag direkt eller indirekt lämnar genom att använda Pia Relations digitala tjänster kan tillsammans med andra kunduppgifter användas inom Pia Relations för marknadsföringsändamål och för att anpassa innehåll, tjänster och annonsering till mig samt för utveckling av nya tjänster. Information om min användning av digitala tjänster inhämtas med hjälp av bland annat cookies.

Samtycket är giltigt till dess jag själv säger upp det och upphör således inte om tjänsten inte beställs eller nyttjas.Jag är införstådd med att jag, när som helst och utan att uppge skäl, har rätt att återkalla samtycket, vilket jag gör genom att kontakta Pia Relations: support@piarelations.com eller via telefon: +46 8 555 240 40