VD:ns bästa verktyg för tillväxt
Blogg
|
3 minuters läsning

VD rollen kan se olika ut från bolag till bolag, och särskilja sig beroende på personliga preferenser, område och bransch. Det som dock kännetecknar VD rollen är att kunna ta snabba beslut, vara flexibel, skapa resultat och forma organisationens värderingar.

Vilka frågor och beslut ligger på ditt bord?  Vilka belägg har du för dessa? Att fatta beslut baserat på magkänsla kanske kan fungera ibland, men det att svårt att mäta och argumentera för.  


Vi tar ett simplifierat exempel: Du har fyra olika supportavdelningar i din organisation, ett av teamen presterar betydligt sämre än de övriga. Baserat på den informationen, bör vi byta ut personalen eller lägga ner avdelningen? Ta in en support-coach eller omorganisera? Eller kan vi med hjälp av CRM-rapporterna se att anledningen egentligen beror på att just denna avdelning hanterar betydligt svårare och mer tidskrävande ärenden än övriga avdelningar.  

Att ta beslut som ibland kan kännas tuffa är både nödvändiga och många gånger avgörande för organisationens framgång. Som VD är det därför extra viktigt att arbeta med rätt frågeställningar och titta på vilka faktorer och nyckeltal som hjälper organisationen att utvecklas i rätt riktning.  

Förbättrad lönsamhet

Kostnader och intäkter speglas av den frågeställning du väljer att fokusera på.  

Vet vi att ni säljer ofantliga mängder av en viss produkt, så innebär inte det per automatik att det är där ni tjänar mest pengar. Kanske är det så att just den produkt som säljer mest även kräver hundratals timmar av supportteamet? Ska vi då sluta sälja produkten eller kommer vi att förlora mer pengar genom att ta det beslutet?  

Genom tydliga rapporteringsverktyg kan du se trender och få ett helikopterperspektiv som hjälper dig att fatta kloka och informerade beslut. På det sättet kan ni uppnå förbättrad lönsamhet och motiverad förändring inom organisationen.  

Höj lägsta nivån och forma organisationens tänk

Att förstå medarbetarnas motivation och behov och samtidigt ta beslut utifrån företagets bästa kräver pålitliga verktyg att luta sig mot. Du som VD har ett stort inflytande på bolaget och de anställda. Här har du chans att påverka hela organisationens tänk genom företagets nyckeltal, som kommer styra de anställdas fokusområde.

Vilka är era nyckeltal? Hur mäts de anställdas prestationer?

Olika arbetssätt påverkar affärer och kundrelationer. Vi tar ett till simplifierat exempel: Om du som VD sätter högre KPI: er för kalla samtal så kommer säljchefer och säljare troligtvis att fokusera på just det. Detta i sin tur leder till att säljarna fokuserar mer på kvantitet än kvalité och dessutom tappar annan arbetstid.

Kvalitén på samtal kommer mest troligt sjunka och leads kommer bearbetas snabbare. Hur får ni in fler leads? Är det via köpta listor, egen prospektering, event eller annonser? Allt kostar i form av tid och pengar.

Existerande kunder blir mindre prioriterade och kostnaden att värva en ny kund är i regel betydligt högre än att behålla en existerande. Antalet bokade möten ökar säkert, men hur många leder till någonting? Hur kvalitativ blir kvalificeringen?

Genom att kontinuerligt mäta och följa upp beslut, agerande och resultat gör det lättare att välja rätt prioritering och fokusområde.

Överblick är a och o

Oavsett om du arbetar på ett mindre eller större företag så har vi tydligt kunnat se att helhetsperspektivet är viktigt för att kunna ta rätt beslut för framtiden.

Vill du spara tid, pengar och få en totalbild av organisationen och beslutsunderlag baserat på fakta? Då är ett anpassningsbart CRM-system nyckeln till framgång.

Det finns många fördelar med att alla i organisationen arbetar i ett och samma CRM-system. Inte bara för att det är enklare och hjälper avdelningarna att sträva efter samma mål, utan också för att dagens moderna CRM-system skapar möjligheter för dig som ledare att ta del av väsentlig information och nyttiga rapporter. Med rätt verktyg kan du fatta klokare företagsmässiga beslut – som leder till goda resultat och ökad tillväxt.  

Ta reda på vilka nyckelrapporter som kan hjälpa dig i din roll som VD?

Vi på Pia Relations arbetar med att ständigt förbättra förutsättningarna för alla organisationens avdelningar. Vi implementerar eller förändrar i ert CRM-system efter era behov och hjälper er att ta fram underlag och rapporter som skapar långsiktig lönsamhet!