Vad är CRM?
Blogg
|
3 minuters läsning

Vad är en CRM?

CRM står för Customer Relationship Management och är ett verktyg som omfattar organisering, effektivisering, administrering och kundvård. CRM-lösningar går att applicera hos alla företag men berör främst avdelningar inom försäljning, marknadsföring och service där det primära målet med verktyget handlar om att behålla och möjliggöra goda och långvariga kundrelationer.

Företag ställer sig frågorna:

  • Hur gör vi fler och smartare affärer?
  • Vilka potentiella kunder är intresserade av våra produkter/tjänster och hur når vi dem på bästa sätt?
  • Hur säkerställer vi att alla resurser är på rätt plats vid rätt tillfälle?
  • Hur följer vi upp våra kostnader och intäkter?
  • Hur gör vi för att fortsätta vara relevanta på marknaden och behålla goda relationer med våra kunder?

För att uppnå ovanstående punkter och förstå kundens behov behövs organiserade data, på en och samma plattform. Behöver din kund en offert? Har din kund ett problem? Är din kund intresserad av ert nyhetsbrev?

Med ett CRM-system kan ni få en totalbild över era kunder genom att koppla dem till företagets aktiviteter, engagemang och processer. Ju mer data som läggs in, desto större värde har ni utav systemet. Med kundinformationen kan er organisations avdelningar lättare få kontroll genom analys, samarbete och affär.

Vem är CRM till för?

Oavsett om det gäller ett litet företag eller ett stort globalt bolag så är CRM användbart för alla, både inom B2B och B2C. Att arbeta i flera separata verktyg såsom, offerthantering, Excel, kontraktsskrivning, separata filer eller mail kan fungera ett tag, men med tiden som organisationen utvecklas blir detta både tidskrävande och tillåter missar.

Ett CRM system är till för att underlätta i vardagen. Genom att implementera ett CRM-system som integrerar med alla organisationens övriga affärssystem ger det en tydlig överblick och ett bra underlag för beslutsfattning.

Att tänka på i val av system?

Beroende på er bransch, ert sätt att jobba och era behov så finns det olika CRM-system att välja på, där vissa kommer att passar er bättre än andra.

Oavsett om ni satsar på att implementera ett nytt CRM-system eller förändra i ett befintligt så finns det många delar som behöver tänkas över. Ofta kan det vara så att man bestämt sig för att köpa in ett CRM-system, utan att först kartlägga vad det ska användas till, hur det ska användas och av vilka.

Detta kan bero på flera saker, men några typiska exempel kan handla om att man inte är helt införstådd med vad ett faktiskt CRM-system är, att organisationens användare inte är tillräckligt engagerad, eller att man helt enkelt inte känner till vilka behov, processer och avdelningar som behöver användning av systemet.

Hur ska man tänka då, kring val av CRM? Detta beror självklart på er bransch och era behov, vissa verksamheter är under ständig förändring medan andra inte är det. Förändras organisationen inte speciellt mycket så kan det gott och väl räcka med ett standardiserat CRM som hjälper er att hålla ordning, få en helhetsbild och underlätta i processer. Ett mer föränderligt företag med nya leverantörer, planer på expansion, förändringar internt och liknande har troligtvis behov av ett anpassningsbart CRM. Annars riskerar organisationen att med tiden växa ur systemet.

Valet av CRM är en viktig nyckel till företagstillväxt, och att investera i ett CRM-stöd för sina kundrelationer tillför enorma möjligheter till företagets alla avdelningar. På dagens konkurrensinriktade marknad ses numera CRM som ett av de viktigaste verktygen för att nå framgång. Med ett väl implementerat CRM-system sparar företaget både tid och pengar.

Moderna CRM anpassningar som är vanliga inom försäljning, marknadsföring och service.

  • Automatisering av felfria offerter för att underlätta säljarnas arbete.
  • Implementering av poängsystem som tillåter stamkunder att tjäna in bonuspoäng.
  • Automatiserade påminnelser till säljarna när licenser behöver förnyas eller liknande.
  • Automatisering av kundmejl beroende på vart kunden är i köpresan.
  • Implementering av kundportal i syfte att underlätta belastningen för kundservicemedarbetarna och korta ned hanteringstider.