CRM för dig som marknadsansvarig
Blogg
|
3 minuters läsning

Lyckade kampanjer och goda kundrelationer bygger på data som hjälper dig att lära känna din kund.

Samlad kundinformation på en och samma plattform tillåter dig att tydligt kunna se behov, utvärdera och optimera köpresan. CRM-systemet är utformat för att effektivisera och förenkla de mest tidskrävande ansvarsområdena inom modern marknadsföring – så att du kan fokusera på strategi, content och optimering.

Vi har listat en del CRM-lösningar som kan vara användbara i din roll som marknadsförare.

1. Marketing Automation.

Med marketing automation kan du bygga och automatisera processer för den digitala köpresan, med minimal manuell hantering. Allt baserat på vart din kund är i köpresan.

Nedan finner du några exempel på automationer:

-         Bygg olika steg för kundresan och skapa personliga kundupplevelser via e-post, mobil, annons och webbplats.

-         Tackmejl efter köp av vara/tjänst.

-         Skicka ut riktade annonser och tipsa om kommande produkter/tjänster baserat på din kunds intresse.

-         Ta reda på kundinsikter och förbättringsmöjligheter via enkäter och kundundersökningar.

-         Kampanjer och event.

-         Skapa och automatisera marknadsföring via SMS och push-meddelanden.

- Nyhetsbrev.


2. Analys och rapporter.

Utan att kontinuerligt mäta och analysera KPI: er kan det bli svårt att utvärdera och förbättra. CRM-systemet ger dig en 360° vy av kunden – där alla processer är mätbara.

Nedan ser du exempel på användbara nyckeltal.

-         Kvalitativ leadsbedömning- segmenterar värdefulla leads baserat på engagemang och intresse.

-         Engagemang och aktiviteter – få statistik och insikter från sociala medier, event och webb.

-         Öppnade e-postmeddelande och sms – spåra antal lästa e-mail/SMS.

-         Kampanjer och marknadsaktiviteter – vilket utfall gav aktiviteten.

-         Hur många användare har besökt företagets webbplats.

-         Hur många besökare har omvandlats till leads/kontakter.

-         Hur många leads har blivit kunder.

-         Customer Lifetime Value.

-         Försäljning som genererats av marknadsinsatser.

-         Förändring i säljcykeln.

3. Sociala medier.

För att få stor organisk spridning och engagemang krävs genomtänkt innehåll på dina sociala kanaler. Här gäller det att posta inlägg när dina följare är aktiva och öppna för att konsumera information. Genom CRM-systemet kan du göra stora tidsbesparingar och öka din produktivitet genom att schemalägga sociala medier i förväg, så att varje inlägg optimeras utifrån rätt dag och tid. Verktyget hjälper dig även att kommunicera med dina besökare och mäta all statistik kopplat till varje process.

-         Schemalägg dina inlägg på alla kanaler.

-         Följ taggar som tillåter dig att se vad andra tycker om ert företag, era produkter eller tjänster.

-         Kommunicera med följare genom att svara på frågor, gilla och dela inlägg.

-         Bemöt feedback från missnöjda kunder.

-         Följ statistik och analyser för varje plattform.

4. Betald annonsering & kampanjer.

Visste du att 80% av alla köpresor idag börjar på Google? Vill man nå ut till fler kunder och öka sin varumärkeskännedom kan betald annonsering vara en bra marknadsföringsstrategi, oavsett om det sker via Google, Facebook, Instagram eller liknande. För att betald marknadsföring ska vara lönsamt gäller det att sträva efter en hög Return on Investment (ROI) och optimera annonser så att de ger avkastning, och inte bara kostar pengar.

Via CRM-systemet kan du skapa annonser för alla kanaler, på en och sammaplattform. Du kan även strategiskt välja att marknadsföra de produkter/tjänster du anser lämpliga baserat på data från dina kunder och besökare.

-         Skapa kampanjer och annonser.  

-         Mät räckvidd, intryck, klick och engagemang.

-         Ta reda på vad som drar trafik och inte drar trafik.

-         Spåra antalet hänvisningar från sociala medier och Google.

-         Övervaka konverteringsfrekvens.

-         Beräkna kostnad per konvertering.

-         Mät avkastning på investeringen.

5. Anpassning.

Inom marknadsföring finns det en hel del anpassningar och implementationer man kan göra, målet är att skapa kreativa och effektiva lösningar som underlättar för både kunden och dig som marknadsförare.

Vi har därför tagit fram en inspirationslista på anpassningar som kan göras utifrån organisationens behov.

-         Implementering av poängsystem som tillåter stamkunder att tjäna in bonuspoäng.

-         Implementering av kundportal där kunder får svar på FAQ-frågor.

-         Portal för utbildningar och seminarium.

-         Minska belastningen för kundservice och arbeta proaktivt genom att automatiskt kommunicera ut sms-meddelande om något fel eller problem inträffat.

-         Heat map som visar hur kunden rört sig på hemsidan.

6. Samarbeta med andra avdelningar.

För att samarbetet mellan sälj, marknad och service ska fungera väl är kommunikation en viktig del. I CRM-systemet kan avdelningarna tillsammans följa gemensamma mål och aktiviteter. Detta bidrar till mindre missförstånd och fler dynamiska samarbeten.

-         Följ och ta fram gemensamma nyckeltal och målsättningar.

-         Se tydligt vem som ansvarar för vad i processen.

-         Skicka varma leads till säljavdelningen, som sedan tar kontakt.  

-         Utvärdera hur ni når era mål och vilken strategi som fungerar bättre och sämre.

- Mät utfallet jämfört med målen.